Poszerzyło się grono absolwentów studiów podyplomowych, których organizatorem jest ZPK

W ostatnim czasie już kolejny raz powiększyła się grupa pracowników spółek kolejowych, którzy są absolwentami studiów podyplomowych, organizowanych i dofinansowanych przez Związek Pracodawców Kolejowych (ZPK).

W dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie CS Szkolenie i Doradztwo odbyła się uroczysta promocja 70 absolwentów studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami według metodyki PMI” (dwie grupy) oraz „Zarządzanie Projektami według metodyki Prince 2” (jedna grupa).

Studia zrealizowane zostały na zlecenie Związku Pracodawców Kolejowych przez CS Szkolenie i Doradztwo we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W studiach podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Projektami według metodyki PMI” uczestniczyło 48 pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a na kierunku „Zarządzanie Projektami według metodyki Prince 2” – 24 pracowników Polskich Kolei Państwowych S.A.

Studia odbywały się w okresie czerwiec 2014 – marzec 2015 r.

W uroczystej graduacji uczestniczyli: Członek Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Andrzej Popadiuk, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych Krzysztof Gacek oraz Prezes Zarządu CS Szkolenie i Doradztwo Krzysztof Mamiński, którzy wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz listy gratulacyjne.

Działalność statutowa Związku Pracodawców Kolejowych ukierunkowana jest w sposób szczególny na edukację i podnoszenie poziomu wykształcenia kadry spółek kolejowych zrzeszonych w ZPK. Ten obszar działalności statutowej traktowany jest jako jeden z priorytetów, o czym świadczy przeznaczanie co roku na programy edukacyjne dużych środków finansowych z budżetu ZPK. Przy realizacji szkoleń, ZPK współpracuje z podmiotami, zapewniającymi niezmiennie wysoki ich poziom merytoryczny.

Gratulujemy wszystkim nowym absolwentom studiów podyplomowych i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.