Rada Główna

30 maja 2016

Mirosław Pawłowski – Przewodniczący Rady Głównej

Artur Radwan – Wiceprzewodniczący Rady Głównej

Krzysztof Mamiński – Sekretarz Rady Głównej

Antoni Jasiński – Członek Rady Głównej

Wojciech Orzech – Członek Rady Głównej

Zbigniew Tracichleb – Członek Rady Głównej

Marek Chraniuk – Członek Rady Głównej

Maciej Lignowski – Członek Rady Głównej