Zmiany w organach statutowych Związku Pracodawców Kolejowych

W dniu 13 października 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Kolejowych. Zgromadzenie Ogólne przyjęło zmieniony Statut Związku Pracodawców Kolejowych.

Rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożył z dniem 13 października 2017 r. Pan Maciej Libiszewski.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne wybrało Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i dwóch członków Zarządu. Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych został Pan Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A., który wcześniej zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Głównej Związku Pracodawców Kolejowych. Wiceprezesem Zarządu został Pan Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., który wcześniej zrezygnował z funkcji Członka Rady Głównej Związku Pracodawców Kolejowych. Członkami Zarządu zostali Pan Marek Olkiewicz – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Artur Kowalczyk – Członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne uzupełniło również skład Rady Głównej. W miejsce osób, które złożyły rezygnację do Rady Głównej powołani zostali Pan Andrzej Olszewski – Członek Zarządu PKP S.A. oraz Pan Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu PKP Intercity S.A.

Po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Rada Główna zebrała się na krótkim posiedzeniu i na mocy podjętej uchwały wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady Głównej, którym został Pan Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.