Kolejni absolwenci studiów podyplomowych organizowanych przez ZPK

W dniach 23 i 30 stycznia 2015 r. w siedzibie CS Szkolenie i Doradztwo odbyła się uroczysta promocja 172 absolwentów studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie Projektami według metodyki Prince 2, Zarządzanie Projektami według metodyki PMI, Akademia Menedżera Personalnego.

W uroczystej graduacji uczestniczyli: Prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów prof. dr hab. Wojciech Rybowski, Prezes Zarządu CS Szkolenie i Doradztwo Krzysztof Mamiński oraz Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych Paweł Wojciechowski, którzy wręczali absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz listy gratulacyjne.

Była to już ósma graduacja studiów podyplomowych organizowanych przez Związek Pracodawców Kolejowych dla pracowników zatrudnionych u pracodawców zrzeszonych
w Związku.

Zakończona edycja zrealizowana została na zlecenie Związku Pracodawców Kolejowych przez CS Szkolenie i Doradztwo we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. W studiach podyplomowych tej edycji uczestniczyli pracownicy PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo S.A., PKP Intercity S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., KOW media & marketing Sp. z o.o.

Szkolenie i dokształcanie pracowników traktowane jest przez Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych jako ważny element działalności statutowej. Na ten cel Związek przeznacza co roku duże kwoty ze swojego budżetu. Poszukuje także optymalnych rozwiązań organizacyjnych i współpracuje z partnerami, zapewniającymi niezmiennie wysoki poziom merytoryczny realizowanych programów edukacyjnych.

Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia studiów podyplomowych i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.