Nowe władze Związku Pracodawców Kolejowych

Krzysztof Gacek z PKP S.A. został nowym Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych. 26 września br. odbyło się Zgromadzenie Główne ZPK, podczas którego wybrano nowe władze.

W skład Zarządu ZPK weszli także dwaj inni przedstawiciele PKP S.A.: – Paweł Wojciechowski, który objął funkcję wiceprezesa, oraz Andrzej Sojecki.

W skład Rady Głównej ZPK weszli:
Jakub Karnowski – Prezes Zarządu PKP S.A.,
Remigiusz Paszkiewicz – Prezes Zarządu PKP PLK,
Łukasz Boroń – Prezes Zarządu PKP Cargo S.A.,
Janusz Malinowski – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.,
Grażyna Kuś – Prezes Zarządu PKP LHS Sp. z o.o.,
Piotr Ciżkowicz – Członek Zarządu PKP S.A.,
Michał Hamryszak – Prezes Zarządu TK Telekom Sp. z o.o.
Tadeusz Skobel – Prezes Zarządu PKP Energetyka S.A.

Rada Główna, w terminie określonym w Regulaminie, dokona spośród swoich członków wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza