Nowi Członkowie Związku Pracodawców Kolejowych

Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych pozytywnie rozpatrzył wnioski w sprawie przyjęcia do Związku Pracodawców Kolejowych trzech nowych członków.

Z dniem 1 lipca 2014 r. członkami zwyczajnymi Związku zostały dwie Spółki: PKP Utrzymanie Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TK Budownictwo Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie. Natomiast od 1 sierpnia 2014 członkiem zwyczajnym Związku jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi.