Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych

30 maja 2016

Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu

Marek Chraniuk – Wiceprezes Zarządu

Marek Olkiewicz – Członek Zarządu

Artur Martyniuk – Członek Zarządu

Czesław Warsewicz – Członek Zarządu