Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych

30 maja 2016

Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu

Marek Chraniuk – Wiceprezes Zarządu

Radosław Celiński – Członek Zarządu

Marek Olkiewicz – Członek Zarządu

Adam Pawlik – Członek Zarządu