Nasi Członkowie

30 maja 2016
Polskie Koleje Państwowe S.A.
al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
www.pkpsa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03- 734 Warszawa
www.plk-sa.pl
PKP Cargo S.A.
ul. Grójecka 17
02- 021 Warszawa
www.pkp-cargo.pl
  PKP Energetyka Kolejowa S.A.
ul. Hoża 63/67
00- 681 Warszawa
pgeenergetykakolejowa.pl
TK Telekom Sp. z o.o.
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa
www.tktelekom.pl
  PKP Informatyka Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142A
02- 305 Warszawa
www.pkp-informatyka.pl
PKP Intercity S.A.
al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
www.intercity.pl
  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
ul. Szczebrzeska 11
22- 400 Zamość
www.pkp-lhs.pl
PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 A
81-002 Gdynia
www.skm.pkp.pl
  Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. S. Batorego 23,
05- 825 Grodzisk Mazowiecki
www.wkd.com.pl
  Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw
Infrastruktury Komunikacyjnej
„DOLKOM” Sp.z o.o.

ul. Hubska 6
50-502 Wrocław
www.dolkom.pl
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania
Infrastruktury Kolejowej
w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
www.pnuikkrakow.pl
  Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 17
80-051 Gdańsk
www.ppmt.com.pl
Zakład Robót Komunikacyjnych DOM
w Poznaniu Sp. z o.o.

ul. Mogileńska 10G
61-052 Poznań
www.zrk-dom.pl
CS Natura Tour Sp. z o.o.
ul. Minerska 16
04-506 Warszawa
www.naturatour.pl
  Fundacja Grupy PKP
ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
www.fundacjapkp.pl
  PKP Cargo Service Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
www.pkpcs.pl
Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
03- 802 Warszawa
www.mazowieckie.com.pl
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
www.cargotabor.pl
  Instytut Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50,
04-275 Warszawa
www.ikolej.pl
  POLREGIO S.A.
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa
www.polregio.pl
  CARGOTOR Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
www.cargotor.com
  SPV Projekty Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
PKP CARGOTABOR USŁUGI Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
PKP TELKOL Sp. z o.o.
ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
www.telkol.com
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
www.lka.lodzkie.pl
PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul. Dr Stefana Kopcińskiego 79
90-033 Łódź
www.pkpenergetyka.pl
  Xcity Investment Sp. z o.o.
ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
www.xci.pl
PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.
ul. Hoża 86/1
00-682 Warszawa
www.pkpenergetyka.pl
WARS S.A.
ul. Chłopickiego 53
04-275 Warszawa
www.wars.pl
PGE Energetyka Kolejowa Holding Sp. z o.o.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
www.pkpenergetyka.pl
PKP Energetyka Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Hoża 86/1
00-682 Warszawa
www.pkpenergetyka.pl
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
ul. Leszno 12
01-192 Warszawa
www.pkpcc.com
PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 55
37-710 Żurawica
www.pkpcargoterminale.com
PKP Intercity REMTRAK Sp. z o.o.
Libiszów 104
26-300 Opoczno
www.remtrak.pl
   

 

Wykaz Pracodawców zrzeszonych w ZPK

 

Wykaz Pracodawców uprzednio zrzeszonych w ZPK