Dlaczego warto przystąpić do ZPK?

30 maja 2016

Pracodawca lub przedsiębiorca wstępujący do ZPK otrzymuje m.in.:

  • możliwość korzystania ze wsparcia Związku w prowadzeniu negocjacji oraz w postępowaniu mediacyjnym z zakładowymi organizacjami związkowymi;
  • możliwość objęcia Porozumieniem z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne. Na mocy tego Porozumienia pracodawca wykupuje zatrudnionym przez siebie pracownikom, ulgowe usługi transportowe w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową, PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie oraz Łódzką Kolej Aglomeracyjną;
  • możliwość korzystania z atrakcyjnych programów szkoleniowych: Podyplomowe Studia „Akademia Menadżera Personalnego”, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami, Profesjonalne Studium Finansów dla Menadżerów, czy Studia Menadżerskie Executive Master of Business Administration (MBA). Są to unikalne programy szkoleniowe uzupełnione praktycznymi przykładami i warsztatami, które tematycznie odnoszą się do specyfiki sektora kolejowego. Związek dba o najwyższy poziom realizowanych programów i na bieżąco dostosowuje je do potrzeb uczestników, oferuje także  dofinansowanie udziału pracowników Członków w studiach i szkoleniach;
  • możliwość uczestniczenia w bezpłatnych seminariach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Związek, dotyczących wybranych zagadnień z zakresu prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania;
  • bezpłatny dostęp do pozyskiwanych przez Związek opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez Członków działalności;
  • możliwość uzyskania dofinansowania na podejmowane przez Członków działania o charakterze kulturalnym i społecznym, związane z misją i działalnością statutową Związku.