Archiwum

30 maja 2016
 pdf Statut Związku Pracodawców Kolejowych z dn. 24 stycznia 2007 r.
pdf Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy
pdf Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 1
pdf Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 2
pdf Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 3
pdf Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 4
pdf Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 5
pdf Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – wyjaśnienia stron
pdf Porozumienie w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne z dn. 29.08.2012 r.
pdf Wykaz pracodawców zrzeszonych w ZPK do dnia 31 października 2013 r.