Archiwum

30 maja 2016
pdfStatut Związku Pracodawców Kolejowych z dn. 24 stycznia 2007 r.
pdfPonadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy
pdfPonadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 1
pdfPonadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 2
pdfPonadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 3
pdfPonadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 4
pdfPonadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – protokół dodatkowy nr 5
pdfPonadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy – wyjaśnienia stron
pdfPorozumienie w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne z dn. 29.08.2012 r.
pdfWykaz pracodawców zrzeszonych w ZPK do dnia 31 października 2013 r.