Historia powstania

30 maja 2016

Związek Pracodawców Kolejowych został założony przez Zgromadzenie Założycielskie w dniu 27 września 2001 r., w którym uczestniczyli upoważnieni przedstawiciele 24 spółek, wśród których były:

 • Polskie Koleje Państwowe S.A.,
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • PKP CARGO S.A.,
 • PKP Energetyka Sp. z o.o.,
 • PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
 • PKP Intercity Sp. z o.o.,
 • PKP Informatyka Sp. z o.o.,
 • PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
 • PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.,
 • Dolnośląskie Przeds. Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o.,
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Katowicach Sp. z o.o.,
 • Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.,
 • Zakład napraw Infrastruktury Radom Sp. z o.o.,
 • Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.,
 • Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o.,
 • Zakład Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Farmacja Kolejowa Sp. z o.o.,
 • Ferpol Sp. z o.o.,
 • CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.,
 • Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe „Natura Tour” Sp. z o.o.

Zgromadzenie Założycielskie przyjęło Statut Związku Pracodawców Kolejowych oraz wybrało pierwszy Zarząd w składzie:

 • Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu,
 • Andrzej Krawczyk – Wiceprezes Zarządu,
 • Krzysztof Gołygowski – Członek Zarządu
 • Władysław Krasuski – Członek Zarządu,
 • Andrzej Wciórka – Członek Zarządu,

a także powołało Komitet Założycielski, którego członkowie zostali upoważnieni do zarejestrowania Związku Pracodawców Kolejowych w Sądzie Rejonowym w Warszawie.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS wpisał Związek Pracodawców Kolejowych do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 5 grudnia 2001 r. pod numerem 0000069058.