Studia MBA

30 maja 2016

Podyplomowe Studiów Menedżerskie MBA realizowane są przez Związek Pracodawców Kolejowych we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów.

Studia Menedżerskie MBA dla kadry kierowniczej Spółek kolejowych zawierają najbardziej wartościowe elementy programowe i dydaktyczne wypracowane podczas wcześniejszych edycji programu. Doświadczenie GFKM w prowadzeniu programów MBA oraz szkoleń firmowych i doradztwa biznesowego stanowi gwarancję efektywnego i maksymalnego podniesienia praktycznej wiedzy i umiejętności uczestników w kluczowych obszarach zarządzania. Skuteczność Studiów Menedżerskich MBA GFKM jest potwierdzona osiągnięciami zawodowymi Absolwentów programu i ich firm.

Celem Studiów Menedżerskich MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy umiejętności, których posiadanie warunkuje odniesienie sukcesu w nieustannie zmieniającym się świecie współczesnego biznesu, szczególnie w firmach przechodzących zmiany w obszarze efektywności biznesowej i kultury organizacyjnej. Program koncentruje się na następujących umiejętnościach:

  • rozumienia różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ich wzajemnych relacji,
  • oceny istniejących rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych
    z punktu widzenia możliwości ich zastosowania we własnej firmie,
  • krytycznej i twórczej analizy organizacji, jej celów oraz strategii w kontekście zmieniających się wymogów rynkowych,
  • stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych do podejmowania decyzji menedżerskich,
  • budowania autorytetu lidera, efektywnego kierowania ludźmi, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów i zarządzania zmianami,
  • skutecznego reagowania na problemy społeczne, ekologiczne i inne wyzwania przed którymi staje współczesna firma.

Zajęcia dydaktyczne w ramach Studiów Menedżerskich MBA przebiegają według zasad określonych w Regulaminie Studiów.