Dołącz do nas

30 maja 2016

Zgodnie z §6 Statutu ZPK Członkiem Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu wstąpienia w poczet członków Związku należy złożyć Wniosek o przyjęcie w poczet członków Związku Pracodawców Kolejowych wraz z wskazanymi we wniosku załącznikami.

Wnioski należy przesyłać pocztą na adres Związku:

Związek Pracodawców Kolejowych
ul. Chmielna 73a
00-801 Warszawa

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd w drodze uchwały w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Związku Pracodawców Kolejowych
Wniosek o przyjęcie w poczet członków Związku Pracodawców Kolejowych