Porozumienia

30 maja 2016
pdf Aneks nr 2 z dnia 17.01.2014 do Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne z dn. 27.11.2013 r.
pdf Aneks nr 1 z dnia 8.01.2014 do Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne z dn. 27.11.2013 r.
pdf Porozumienie w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne z dn. 27.11.2013 r.
pdf Porozumienie pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie Wzajemnych Zobowiązań Stron